• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГАЗАР

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГАЗАР

2021-07-01 Мэдээлэл

  Энэ нэгж нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн, батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, тайлагнах үндсэн үүрэг хүлээж, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах тухайн жилийн төсел арга хэмжээний жагсаалт, төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, худалдан авах бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулах, худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, мэдээллийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын оролцоог хангах, газрын үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоол, шийдвэрийн дагуу холбогдох ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

      Нэгжийн чиг үүрэг нь худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангахад захиалагч, оролцогчид дэмжлэг үзүүлэх, агентлагийн даргыг мэргэжлийн зөвлөгөө шаардлагатай мэдээлэл, шуурхай үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

     Энэ бүтцийн нэгжийн гол түнш нь төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага бусад холбогдох байгууллага байна.

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

Албаны цахим шуудан

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах газар

1

Л.Лхамсүрэн

Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

208

263038

lkhamsuren@tender.gov.mn

2

Л.Нандинцэцэг

Дотоод ажил, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

206

263022

nandintsetseg@spa.govmn

3

О.Мөнхсоёл

Зураг төсөл, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

209

 

 

260065

munkhsoyol@spa.gov.mn

4

Б.Гэрэлтуяа

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан  мэргэжилтэн

gereltuya@spa.gov.mn

5

Г.Болор-Эрдэнэ

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан  мэргэжилтэн

Bolor-erdene@spa.gov.mn

6

Б.Батзориг

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан  мэргэжилтэн

Batzorig_b@spa.gov.mn

7

М.Архалых

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан  мэргэжилтэн

204

267023

arkhalyk@spa.gov.mn

8

Л.Мөнхбаяр

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан  мэргэжилтэн

munkhbayar@spa.gov.mn

9

Т.Бат-Эрдэнэ

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан  мэргэжилтэн

206

 

 

263022

 

 

 

 

 

baterdene@spa.gov.mn

 

10

Ч.Мөнхзаяа

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан  мэргэжилтэн

munkhzaya@spa.gov.mn

11

Ц.Батхишиг

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан  мэргэжилтэн

batkhishig@spa.gov.mn