• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

2020-04-22 Мэдээлэл

Тус хэлтэс нь  төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, төсвийн шууд захирагчийн төсөв, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хяналт тавих, албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сургалтын асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бэхжүүлэх, байгууллагыг төлөөлж хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүний импортын бараанаас тусад нь багцалж тендер шалгаруулалт зохион байгуулж байх чиглэлийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, төрийн өмчит аж ахуйн нэгжид хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах, орон нутаг дахь нэгжийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, хяналт тавих, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих, удирдлагын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, архив, бичиг хэргийн үйл ажиллагааг эрхлэх, иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, газрын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг шийдвэр гаргахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Уг хэлтсийн үйл ажиллагаа нь чадварлаг төрийн албан хаагчийн хүчээр агентлагийн тасралтгүй, хэвийн, жигд ажиллагааг хангахад чиглэх бөгөөд төрийн захиргааны албан хаагчдыг сургаж, хөгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшнийг үнэлж дүгнэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгээр цаг тухайд нь хангах замаар хэрэгжинэ.

Үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, албан хаагчид, орон нутаг дахь нэгж байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар байна.

Уг хэлтсийн гол түнш нь төрийн захиргааны төв байгууллага, Төрийн албаны зөвлөл, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Авлигатай тэмцэх газар, арилжааны банкууд, холбогдох бусад байгууллага, хуулийн этгээд байна.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

 

 Д/д

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

Албаны цахим хаяг

1

  Б.Гүндсамбуу

Хэлтсийн дарга

213б

267034

gundsambuu@spa.gov.mn

2

  Б.Дэлгэрцэцэг 

Ахлах мэргэжилтэн

106

263330

delgertsetseg@spa.gov.mn

3

  Д.Наранчимэг

Ахлах мэргэжилтэн

106

263330

naranchimeg@spa.gov.mn

4

  Б.Мөнхзул

Ахлах нягтлан бодогч

107

260065

munkhzul@spa.gov.mn

5

  Ц.Батхишиг

Гадаад харилцаа, орон нутаг хариуцсан мэргэжилтэн 

106

263330

batkhishig@spa.gov.mn

6

  Ц.Энхцэцэг

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

106

263330

enkhtsetseg@spa.gov.mn

7

  Р.Батцэцэг

Архивын эрхлэгч

107

260065

munkhbat@spa.gov.mn

8

  О.Энхмаа

Бичиг хэргийн эрхлэгч

213

260062

enkhmaa@spa.gov.mn