• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

2022-07-01 Бидний тухай

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, саналаа холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, дүрэм, журам, заавар боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдээ, мэдээллээр хангах, хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, байгууллагаас гарч буй эрх зүйн актын хууль зүйн үндэслэлийг хянах, гарсан гомдол, маргаан, өргөдөл, хүсэлтийг судалж хариу өгөх, шүүх, хуулийн байгууллагад агентлагийг төлөөлөх, албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, газрын үйл ажиллагаатай тогтоол, шийдвэрийн дагуу холбогдох ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Шадар сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар байна.

Уг хэлтсийн гол түнш нь Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, бүх шатны шүүх, холбогдох бусад байгууллага, хуулийн этгээд байна.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Д/д

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

Албаны цахим хаяг

1

   Б.Буяннэмэх

Хэлтсийн дарга

214

261458

  buyannemekh@spa.gov.mn

2    Т.Санчиргарав Ахлах мэргэжилтэн - - -

3

   А.Оюунжаргал

Мэргэжилтэн

215

267018

  oyunjargal@spa.gov.mn

4

   Ч.Уянга 

Мэргэжилтэн

215

267018

  uyanga@spa.gov.mn

5

   Г.Сарангоо

Мэргэжилтэн

215

267018

  sarangoo@spa.gov.mn