• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

2024-02-01 Бидний тухай

     Энэ нэгж нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, саналаа холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, дүрэм, журам, заавар боловсруулж, батлуулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдээ, мэдээллээр хангах, хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, байгууллагаас гарч байгаа эрх зүйн актын хууль зүйн үндэслэлийг хянах, гарсан гомдол, маргаан, өргөдөл, хүсэлтийг судалж хариу өгөх, шүүх, хуулийн байгууллагад агентлагийг төлөөлөх, албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, газрын үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоол, шийдвэрийн дагуу холбогдох ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

     Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Шадар сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар байна.

      Энэ бүтцийн нэгжийн гол түнш нь Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, бүх шатны шүүх, холбогдох бусад байгууллага, хуулийн этгээд байна.

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

Албаны цахим шуудан

Хуулийн хэлтэс

1

А.Оюунжаргал

Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

214

261458

oyunjargal@spa.gov.mn

2

Ч.Уянга

Хуулийн мэргэжилтэн

215

267018

uyanga_ch@spa.gov.mn

3

Г.Сарангоо

Хуулийн мэргэжилтэн

sarangoo@spa.gov.com