• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

2022-08-01 Бидний тухай

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн байдал, цаашид үр ашигтай зохион байгуулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, орон нутаг дахь нэгжийн үйл ажиллагаанд хууль, эрх зүйн хэрэгжилтийг хангуулах, газрын үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоол, шийдвэрийн дагуу ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, албан хаагчид, орон нутаг дахь нэгж байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Шадар сайд, Сангийн яам, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар байна.

Уг хэлтсийн гол түнш нь Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, холбогдох бусад байгууллага, хуулийн этгээд байна.  

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Д/д

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

Албаны цахим хаяг

1

  Б.Мөнх-Оргил

   Хэлтсийн дарга

213а

267034

  munkhorgil@spa.gov.mn

2

  Б.Баярмагнай

   Ахлах мэргэжилтэн

211

263031

 bayarmagnai@spa.gov.mn

3

  М.Архалых

   Мэргэжилтэн

211

263031

 arkhalyh@spa.gov.mn