• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

2024-02-01 Бидний тухай

Энэ нэгж нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн байдал, ерөнхий гэрээ байгуулагдсанаас хойш гэрээний хэрэгжилтийг хянах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж зөвлөмж, дүгнэлт гаргах, орон нутаг дахь нэгжийн үйл ажиллагаанд хууль, эрх зүйн хэрэгжилтийг хангуулах, газрын үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоол, шийдвэрийн дагуу ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

     Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, албан хаагчид, орон нутаг дахь нэгж байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Шадар сайд, Сангийн яам, Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газар байна.

      Энэ бүтцийн нэгжийн гол түнш нь Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, холбогдох бусад байгууллага, хуулийн этгээд байна.

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

Албаны цахим шуудан

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

1

Г.Хонгорзул

Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

202

263032

khongorzul@spa.gov.mn

2

Б.Болорцэнгэл

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн

204

267023

bolortsengel@spa.gov.mn