• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Бидний тухай

Зураггүй

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ

2024-02-01 Бидний тухай

​ Агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, эрх зүйн акт, "Алсын хараа- ...

Зураггүй

Удирдлагын танилцуулга

2022-11-23 Бидний тухай

Цэдэнбалын Батзул  Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын дарга  Боловсрол 1993-2003 онд Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар бүрэн дунд сургууль; 2003-2007 онд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль; 2016-2018 онд ...

Зураггүй

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

2022-08-01 Бидний тухай

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар ханга ...

Зураггүй

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХЭЛТЭС

2022-07-01 Бидний тухай

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн, батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, тайлагнах үндсэн үүрэг ...

Зураггүй

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

2022-07-01 Бидний тухай

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, саналаа холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, дүрэм, журам, заавар боловсруулж батлуулах, х ...

Зураггүй

Түүхэн замнал

2021-03-16 Бидний тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ-ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР: Улсын Их Хурлын 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2012 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдр ...

Зураггүй

Компанийн засаглалын сургалт

2016-10-24 Бидний тухай

№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Цахим хаяг Хаяг 1 Банк Санхүүгийн Академи Б.Ууганхүү ...

Зураггүй

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалт зохион ...

2014-10-01 Бидний тухай

№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Хаяг 1 Худалдан авах ажиллагааны боловсрол төв ТББ Э.Азжа ...

Зураггүй

Сургалт сурталчилгаа, Олон нийттэй харилцах хэлтэс

2014-08-04 Бидний тухай

Эрхэм зорилго Байгууллагын сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах ажлыг төлөвлөж, зохион байгуулах, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагажуулах Үндсэн чиг үүрэг Худалдан авах ...

Зураггүй

Бараа худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

2013-09-03 Бидний тухай

Татвар төлөгчдийн хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй, ил тод, шударгаар зарцуулах, зарцуулалтыг харилцан тайлагнах, хариуцлагын зарчмыг сайжруулах асуудал нийгмийн амьдралын бүх хүрээг хамарч олон нийтийн зүгээс зүй ёсны хүсэлт, шаардлагатай тулгараад ...