• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

ХААБТөвөөс 2016 оны 11 сарын 05-наас 07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

ХААБТөвөөс 2016 оны 11 сарын 05-наас 07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

2016-11-09 Сургалтын мэдээлэл
1 М.Мөнхбаатар
2 Ц.Сэргэлэн
3 А.Батхүрэл
4 Ц.Тунгалагтамир