• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

img

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2016-10-12 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газар нь “XVII.1.3.19 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2015 оны 5  дугаар сарын 04-ний өдөр зарлан 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагт тендерийн нээлт хийхэд Багц 15. Оношлогоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмж”–ийг нийлүүлэхээр “Баянгол мед” ХХК, “Медстар эрдэнэ” ХХК, “Эйч энд Эйч” ХХК, “Интерсайнс” ХХК, “Сүвэн уул” ХХК, “Космос тек монгол” ХХК, “Монос фарм трейд” ХХК, “Оол медикал” ХХК-иуд саналаа ирүүлсэн бөгөөд “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн “Сүвэн уул” ХХК-тай 168,965,000.00 /нэг зуун жаран найман сая есөн зуун жаран таван мянга/ төгрөгөөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэний дагуу “Сүвэн уул” ХХК-тай Эрүүл мэндийн яам гэрээг байгуулсан.

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс