• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

ХААБТөвөөс 2016 оны 11 сарын 05-наас 07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ