• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэллээ

img

Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэллээ

2022-09-01 ТАЗ-ийн мэдээ

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3-т заасны дагуу "...төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй, энэ хуулийн 22.1-д заасан шаардлагыг хангасан иргэн, төрийн үйлчилгээний болон улс төрийн албан хаагч...” өөрөө хүсвэл 24/30 цахимаар (30 хоногийн хугацаанд 24 цагийн турш) бүртгүүлэх боломжтой.

https://csc.gov.mn/s/44/1270