• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

2021 ОНД ХАМГИЙН ОЛОН ТЕНДЕР ТӨЛӨВЛӨСӨН 5 САЛБАРЫГ ХАРУУЛЖ БАЙНА

img

2021 ОНД ХАМГИЙН ОЛОН ТЕНДЕР ТӨЛӨВЛӨСӨН 5 САЛБАРЫГ ХАРУУЛЖ БАЙНА

2021-03-16 Мэдээ мэдээлэл

2021 ОНД ХАМГИЙН ОЛОН ТЕНДЕР ТӨЛӨВЛӨСӨН 5 САЛБАРЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА