• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

ХААБТөвөөс 2016 оны 10 сарын 24-нд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

ХААБТөвөөс 2016 оны 10 сарын 24-нд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

2016-10-26 Сургалтын мэдээлэл
1 А.Энхбаатар
2 Н.Эрдэнэчимэг